Събота 20, Юли 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
17.06.2019г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
17.06.2019г.
09.07.2019г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
03545-2019-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград
Свързана преписка
09.07.2019г.
26.09.2019г. Вид на процедурата:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален номер в Регистъра на ОП:
03545-2019-0002
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ФАСАДА НА СГРАДАТА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. СИМЕОНОВГРАД”
Свързана преписка
26.09.2019г.