Неделя 01, Октомври 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.06.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград”
Вид на процедурата: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП