Неделя 01, Октомври 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 09.07.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 03545-2019-0001
Описание на поръчката: „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград
Вид на процедурата: Публично състезание