Петък 24, Май 2024г.
Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:43:00)

Училищен учебен план за 1 клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:04:00)

Училищен учебен план за 2а клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:19:00)

Училищен учебен план за 3б клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:29:00)

Училищен учебен план за 3 а клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:54:00)

Училищен учебен план за 2 б клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:10:00)

Училищен учебен план за 4а клас

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 11.10.2022 10:34:00)

Учебен план за 4 б клас