Събота 20, Юли 2024г.
Публикувана на: 10.09.2016 г. (обновена на: 10.09.2016 01:18:00)

НАРЕДБА 5 ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРЗОВАНИЕ

Публикувана на: 10.09.2016 г. (обновена на: 10.09.2016 01:42:00)

НАРЕДБА ... ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Публикувана на: 10.09.2016 г. (обновена на: 10.09.2016 01:59:00)

НАРЕДБА 6 ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Публикувана на: 09.09.2016 г. (обновена на: 10.09.2016 00:25:00)
ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
Публикувана на: 09.09.2016 г. (обновена на: 09.09.2016 23:10:00)

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ