Неделя 01, Октомври 2023г.

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Публикувана на: 17.02.2016г. (обновена на: 06.10.2016 23:09:00)

Твоят час - сайт на проекта

 

Сподели: